Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 На 17 декември 2014 г. в зала „Европа“, в Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, беше представен проектът Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени.

 

 Събитието, на което домакини бяха участниците в научния екип – проф. д.ф.н. Стоян Буров (ръководител на проекта), д-р Велин Петров и докторант Русин Коцев – беше уважено от техни колеги от Катедрата по съвременен български език – преподаватели и докторанти; също така от колеги от други катедри и от студенти българисти. На мероприятието присъства и инж. Найден Момински, собственик на фирма „Е-Консултинг“ ЕООД, която изработи интернет страницата Езиково и езиковедско наследство www.e-nasledstvo.com. Проф. д.ф.н. Стоян Буров – ръководител на научния екип – представи проекта, а също и постигнатите резултати през първата година от неговото съществуване. Освен това бяха очертани целите и задачите, които предстои да бъдат изпълнени през следващата година. Представянето беше съчетано с демонстрация на работата на интернет страницата www.e-nasledstvo.com, чиято разработка беше един от основните приоритети за екипа през изминалата година. Бяха разгледани и накратко представени отделните раздели на страницата, както, разбира се, и научните материали, поместени във всяка една секция на интернет страницата – портрети на учени от първото поколение български езиковеди; приносни научни трудове на Ал. Теодоров-Балан, на Л. Милетич, на Б. Цонев и на Г. Вайганд, публикувани без съкращения, при това дълги години след като са били отпечатани за пръв и доскоро единствен път, с осъвременен правопис, а някои от творбите са обнародвани в своя пръв превод на български език; дигитализирани творби на част от учените; съвременни изследвания, посветени на родното лингвистично наследство. В края на мероприятието беше отправена покана към българските езиковеди, които биха проявили интерес към проекта, да се включат със свои авторски изследвания в тази научна сфера, които ще се публикуват на страницата Езиково и езиковедско наследство в раздела Изследвания.

  

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com