Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец февруари 2015 г. реномираното издателство „Жанет 45“ отпечата книгата на Велин Петров „Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици)” (За повече информация вж. тук). Това е първото цялостно изследване на лингвистичната категория събирателност и на класа на събирателните съществителни имена в българския език. Събирателните имена се изследват в синхрония и диахрония, проследява се промяната в коцептуализацията им от най-старите писмено засвидетелствани събирателни имена в българския език до днес.

Прочети още...

   На 19 декември 2014 г. проф. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. Според новия правилник на БАН до конкурса, който е бил обявен на 20 август т.г., се допускат изявени учени, които не са навършили 65-годишна възраст и са доктори на науките.

Прочети още...

На 27 ноември 2014 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се проведе първият Форум „Българска граматика” на тема Значение и структура на езика: начини на представяне.

Прочети повече...

 На 17 декември 2014 г. в зала „Европа“, в Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, беше представен проектът Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени.

Прочети още...

На 7 и 8 ноември 2014 г. във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" се проведе Десетата международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация".

Прочети повече...

Страница 6 от 6

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com