Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Л. Милетич. Удвояването на обекта в българския език не е „балканизъм“. // Списание на Българската академия на науките, кн. LVI. Клон Историко-филологичен и Философско-обществен, 28. София: Печатница П. Глушков, 1937, стр. 1–20. Публикува се без съкращения, с осъвременен правопис.

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com