Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org


АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ВЕЛИН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ
E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Националност българска

Дата на раждане 09 МАРТ 1984 Г.

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


• Дати (от-до) От 01 март 2011 г. до 01 март 2014 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
• Основни предмети/застъпени професионални умения Редовен докторант в Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
• Наименование на придобитата научна и образователна степен Доктор по филология – Съвременен български език (Съвременна българска лингвистика)


• Дати (от-до) От септември 2009 г. до октомври 2010 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
• Основни предмети/застъпени професионални умения Студент в редовна форма на обучение, спец. Транслатология със славянски или балкански език – новогръцки език
• Наименование на придобитата квалификация магистър


• Дати (от-до) От юли 2004 г. до юли 2009 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
• Основни предмети/застъпени професионални умения Студент в редовна форма на обучение, спец. Балканистика
• Наименование на придобитата квалификация бакалавър


• Дати (от-до) От април 2010 г. до октомври 2010 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Солунски университет „Аристотел”, Гърция
Програма за студентски обмен и образователна мобилност „Еразъм” – студентска практика
• Основни предмети/застъпени професионални умения Работа в интеркултурна среда


• Дати (от-до) От февруари 2008 г. до октомври 2008 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Янински университет, гр. Янина, Гърция
Програма за студентски обмен и образователна мобилност „Еразъм”
• Основни предмети/застъпени професионални умения Езиков курс по новогръцки език, гръцка култура и литература. Лекционни курсове по византийска история, историческа география, гръцка история и култура.


• Дати (от-до) юли 2007 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Янински университет, гр. Янина, Гърция
Стипендия на Министерство на образованието и науката на България
• Основни предмети/застъпени професионални умения Летен езиков курс по новогръцки език в Образователен център „Ставрос Ниархос”


• Дати (от-до) септември 2006 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Крайовски университет, гр. Крайова, Румъния
Стипендия на Министерство на образованието и науката на България
• Основни предмети/застъпени професионални умения Летен курс по румънски език и култура „Константин Брънкуши”

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ

НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК
• Четене отлично
• Писане отлично
• Разговор
отлично


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Четене отлично
• Писане добро
• Разговор
добро


АЛБАНСКИ ЕЗИК
• Четене добро
• Писане основно
• Разговор
основно


РУМЪНСКИ ЕЗИК
• Четене добро
• Писане основно
• Разговор
основно


РУСКИ ЕЗИК
• Четене добро
• Писане основно
• Разговор
основно


ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Microsoft Office – Word, Powerpoint, Excel.
Open Office.

 

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
1. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.
Велико Търново, 29-30 април 2011 г.

2. Трета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Велико Търново, 14-15 октомври 2011 г.

3. Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Башкирски държавен университет, гр. Уфа.
Велико Търново – Уфа, февруари – март 2012 г.

4. Втора международна конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Велико Търново, 9-10 ноември 2012 г.

5. Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Велико Търново, 17 януари 2013 г.

6. Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий””.
Велико Търново, 10 май 2013 г.

7. Научно събрание „50 години великотърновска лингвистична българистика”. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Катедра по съвременен български език.
Велико Търново, 16 май 2013 г.

8. Втора международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, Башкирски държавен университет, гр. Уфа, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.
Уфа – Велико Търново, 26-27 септември 2013 г.

9. Десета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”.
Велико Търново, 7-8 ноември 2014 г.

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com