Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Февруари 2016 г.

 

 

6 февруари

 

105 години от рождението на Стоян Стоянов (6 февруари 1911 – 5 октомври 1997)

 

 

12 февруари

 

85 години от рождението на Йордан Пенчев (12 февруари 1931 – 16 февруари 2005)

 

 

25 февруари

 

70 години от рождението на Мара Русинова (25 февруари 1946 – 4 май 2013)

 

Преподавателка по методика на обучението по български език. Работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 1975 до 2011 г. Научните й интереси са в областта на синтаксиса и пунктуацията и нейното усвояване в началното училище (І – ІV клас) и в средния курс (V − VІІІ клас).  През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема  „Система за формиране на пунктуационната грамотност на учениците чрез уроците за сложно изречение (V – VII клас)”. Съпруга на видния български езиковед проф. Русин Русинов.

 

Повече за нея вж. тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com