Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Април 2016 г.

 

 

1 април

 

85 години от рождението на Петър Пашов (1 април 1931 – 5 април 2009)

 

 

14 април

 

80 години от рождението на Живко Бояджиев (14 април 1936 – 8 август 2007)

 

Специалист по общо и съпоставително езикознание и по лингвистична историография. Професор по езикознание в Софийския университет, където работи от 1962 г. до пенсионирането си. Преподавал и специализирал в редица университети в Европа и по света. Автор на монографии, учебници и учебни помагала, преводи, историографски очерци и др. Бил е член на редколегията и главен редактор на сп. „Съпоставително езикознание“. Преводач (заедно с П. Асенова) на Курс по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр и автор на встъпителната статия към изданието.

 

Повече за него вж. тук.

 

 

16 април

 

65 години от рождението на Боян Вълчев (16 април 1951)

 

 

23 април

 

95 години от рождението на Йордан Заимов (23 април 1921 – 11 декември 1987)

 

 

25 април

 

80 години от рождението на Павел Петков (1936 – 2012)

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com