17 април

 

125 години от рождението на Константин Гълъбов (17 април 1892 – 25 декември 1980)