Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

2 май

 

110 години от рождението на Константин Попов (2 май 1907 – 1 ноември 1991)

 

3 май

 

70 години от рождението на Майя Пенчева (2 май 1947)

 

6 май

 

90 години от рождението на Дина Станишева (6 май 1927 – 13 май 2015)

 

19 май

 

85 години от рождението на Боряна Велчева (19 май 1932)

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com