Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Студенти от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се представиха отлично на Националната олимпиада по езикова култура, която се проведе на 12 и 13 май 2023 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участие в нея взеха два отбора и общо деветима първокурсници от ВТУ.

Прочети още...

Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Редколегия: В. Бонджолова (отг. ред.), Ан. Петкова, Кр. Василева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2019, 618 стр. ISBN 978-619-208-193-5.

През месец септември 2019 г. издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и издателство „Фабер“ отпечатаха сборник с научни изследвания, посветен на 70-годишнината на известния езиковед проф. д-р Кирил Цанков. Сборникът, озаглавен Nomen est omen (от латински език – Името е знак), е създаден по инициатива на Катедрата по съвременен български език във ВТУ, редакционната колегия е съставена от проф. д-р Валентина Бонджолова (отг. ред.), доц. д-р Анелия Петкова и д-р Красимира Василева.

Прочети още...

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Редколегия: М. Илиева (отг. ред.), В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2019, 688 стр. ISBN 978-619-208-188-1.

 

 

В навечерието на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 11 май, и на Деня на българската писменост, просвета и култура – 24 май, едноименното университетско издателство в сътрудничество с издателство „Фабер“ отпечата сборник в чест на изтъкнатия български учен чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Сборникът, издаден по инициатива на Катедрата по съвременен български език в университета, не е посветен на юбилейна годишнина, а е създаден, за да бъде отдадена заслужена почит към дългогодишната научна, преподавателска и административна работа във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на проф. д.ф.н. Стоян Буров. Целият професионален път на проф. д.ф.н. Стоян Буров във Великотърновския университет е неразривно свързан с Катедрата по български език, по-късно трансформирана в Катедра по съвременен български език. Проф. д.ф.н. Стоян Буров е дългогодишен ръководител на тази катедра, освен това в различни периоди от време той е бил заместник-декан, декан, заместник-ректор в университета. С неговото име се свързват едни от най-големите постижения и успешни нововъведения  както в катедрата, така и в университета.

Прочети още...

Страница 1 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com