Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 18, 19 и 20 април 2016 г. по покана на Катедрата по съвременен български език гости на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха известната българска лингвистка проф. д.ф.н. Руселина Ницолова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и д-р Зигрун Комати, Германия, зам.-председателка на Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien) и съиздателка на Deutsch-Bulgarisches Jahrbuch (Немско-български годишник).

На 18 април проф. Ницолова участва като рецензентка в състава на научното жури във връзка с конкурса за избор на доцент по съвременен български език, функционална морфология и прагматика, в който единствен кандидат беше гл. ас. д-р Верка Сашева.

 

Снимка за спомен след заседанието на журито. От ляво на дясно:

проф. М. Димитрова, проф. П. Радева, доц. Кр. Алексова, доц. М. Илиева,

д-р З. Комати, д-р В. Сашева, проф. Р. Ницолова, проф. Ст. Буров

 

На 19 април за двете гостенки беше организирано посещение на някои куртурно-исторически обекти: църквата „Рождество Христово“ и Констанцалиевата къща в с. Арбанаси, църквата „Св. четиридесет мъченици“ и музея „Възраждане и  Учредително събрание“ във В. Търново.

 

Пред църквата „Св. 40 мъченици“

с екскурзоводката д-р Теменуга Георгиева

На 20 април от 10,00 ч. в зала „Европа“ д-р Зигрун Комати изнесе лекцията „Българистиката в Германия – история и съвременно състояние“, която предизвика голям интерес сред присъстващите студенти и преподаватели.

 

Д-р Зигрун Комати по време на лекцията.

 

Повече за Зигрун Комати вж. тук и тук и тук.

Направен е видеозапис на лекцията на д-р Комати, който може да се види тук:

 

Същия ден, от 11,00 ч., в препълнената със студенти, преподаватели и други слушатели втора аудитория проф. Руселина Ницолова изнесе лекцията „Божественият“ перфект на българска територия“. Лекцията на именитата гостенка беше изслушана с много голямо внимание.

 

Направен е видеозапис на лекцията на проф. Ницолова, който може да се види тук:

 

Моменти от лекцията на проф. Р. Ницолова.

Повече за Руселина Ницолова вж. тук и тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com