Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 9 юни 2016 г. в Заседателната зала на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя тържествана церемония по награждаването на студенти българисти от ВТУ, които постигнаха успех на Първата национална олимпиада по езикова култура, която се проведе на 18 и 19 май 2016 г. в град София. Олимпийците ни бяха поздравени и наградени лично от ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов, който връчи на всички наши студенти и на преподавателите, които ги подготвяха за състезанието, специално изработени за повода грамоти, както и книги. Поздравително слово към наградените от свое име и от името на преподавателите от Катедрата по съвременен български език отправи чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ и ръководител на катедрата.

През месец май тази година в София се състоя Първата национална олимпиада по езикова култура, на която организатори и домакини бяха българистите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В олимпиадата Великотърновският университет беше представен от 8 студенти, които по време на състезанието бяха разделени на два отбора: Калоян Георгиев (1 курс, спец. Българска филология), Йозлем Мустафа (1 курс, спец. Българска филология), Кристина Младенова (1 курс, спец. Българска филология) и Михаела Михайлова (2 курс, спец. Българска филология), която беше капитанът на този обор; и Елица Топалова (1 курс, спец. Българска филология), Мая Ивова (2 курс, спец. Българска филология), Александра Евтимова (2 курс, спец. Английска филология) и Карина Катинова (2 курс, спец. Българска филология), която беше капитанът на втория великотърновски отбор.

Състезанието се проведе в две части – отборна и индивидуална надпревара. В първия етап нашият отбор, който беше в състав Михаела Михайлова (кап.), Кристина Младенова, Йозлем Мустафа и Калоян Георгиев, спечели второто място. Първото място беше за единия от отборите на Пловдивския университет, а третото – за единия от съставите на домакините от Софийския университет. В индивидуалния кръг нашата студентка Елица Тодорова се представи блестящо на писмената част, постигайки най-висок резултат от всички участници, но в крайна сметка беше класирана на второ място от журито. Сред най-добрите седем участници в индивидуалната надпревара беше и друг наш студент българист – Калоян Георгиев.

Преподавателите, които проведоха кратката, но за сметка на това изключително качествена подготовка на разширения отбор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бяха проф. д-р Антон Гецов, гл. ас. д-р Силвия Коева и ас. Цаня Радулова от Катедрата по съвременен български език.

Пожелаваме на студентите от ВТУ и на техните преподаватели още нови успехи в полето на българистиката!

 

 

Награждаването във Велико Търново

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров поздравява студентите

 

 

Ректорът на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов поздравява отбора на университета

преди награждаването

 

 

 

 

 

 

Подготовката за олимпиадата с разширения отбор на ВТУ

 

 

 

Самото състезание в София

 

 

 

Единият от двата отбора на ВТУ:

Калоян Георгиев, Йозлем Мустафа, Кристина Младенова и Михаела Михайлова (кап.)

 

Другият отбор на ВТУ:

Елица Топалова, Мая Ивова, Александра Евтимова и Карина Катинова (кап.)

 

 

Велин Петров

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com