Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 27 юни 2016 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ беше тържествено открит най-новият специализиран кабинет в университета – Кабинетът за електронно обучение по български език и стил „Доц. д-р Цветана Карастойчева“. На събитието присъстваха студенти, докторанти, преподаватели и представители на администрацията на университета, а също и журналисти от електронните и печатните медии. Официалните лица, които откриха кабинета, бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, заместник-ректорът по учебната дейност на ВТУ чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който освен това е ръководител на Катедрата по съвременен български език и автор на идеята за създаването на подобен кабинет в университета, а също и г-н Богдан Пенков, представител на фирма „First Online Solutions“, която направи технологичното обзавеждане на кабинета по проекта на Университетския център за практики в реална работна среда.

Кабинетът по български език и стил, който се намира в зала 441 в Ректората на ВТУ, ще носи името на изтъкнатата специалистка по съвременен български език доц. д-р Цветана Карастойчева. Освен модерното технологично обзавеждане в залата вече е поместен и целият личен научен архив и библиотеката на преподавателката. Дарението за университета и за Катедрата по съвременен български език е направено от сестрата на покойната доц. д-р Цветана Карастойчева Лилия Проданова. Дарението включва близо 1200 заглавия, сред които има много редки и ценни научни трудове, монографични изследвания, сборници, речници и справочници, учебници и пр. Библиотеката съдържа всичко ценно и значимо за българистиката, отпечатано през последните десетилетия. Особено голяма стойност има архивът на Цветана Карастойчева – записки, лекции, богатата ѝ картотека с материал от младежкия сленг, дипломни и курсови работи и др.  

Доц. д-р Цветана Карастойчева отдава повече от 35 години от своя жизнен път на работата си във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя завършва своето висше образование през 1966 г. в Софийския университет, където следва българска и чешка филология, постъпва на работа във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1971 г. и се занимава с преподавателска и научна дейност във Велико Търново – защитава докторска дисертация през 1982 г., а през 1989 г. се хабилитира, работи във ВТУ до своето пенсиониране. Авторка е на две монографични изследвания – Българският младежки говор (1988) и Конструктивна обусловеност на значението (1996), а също и на над 90 студии, статии, научни съобщения. Българистичната лингвистика губи едно от ярките имена в своите редици през 2013 г., когато след кратко боледуване доц. д-р Цветана Карастойчева умира. 

 

Моменти от откриването на кабинета

 

 

Велин Петров

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com