Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 

Акад. Владимир Георгиев (1908-1986)

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2016 г. се присъжда на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Отличието е за значителния принос в областта на езикознанието за монографията ѝ „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“ (вж. за авторката и нейната книга тук).

В присъствието на учени наградата връчи председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Тържествената церемония, организирана от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ и Националния дарителски фонд „13 века България“, се състоя в Българската академия на науките.

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ е годишна и се присъжда на индивидуални или колективни трудове, издадени през последните три години и представляващи значителен и оригинален научен принос в дадена област на езикознанието. В конкурса за 2016 г. участваха четири индивидуални труда, предложени от СУ „Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Института по български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.

http://www.bas.bg

Четвъртък, 16 Февруари 2017

 

Тържествената церемония се проведе в присъствието на председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, зам.-председателя чл.-кор. Васил Николов, директора на Института за български език проф. д-р Светла Коева, представители на Националния дарителски фонд „13 века България“, членове на Ръководния съвет на Дарителския фонд „Акад. Владимир Георгиев”, както и на изтъкнати български езиковеди и гости: акад. Михаил Виденов, чл.-кор. Емилия Пернишка, чл.-кор. Мария Попова, чл.-кор. Тодор Бояджиев, проф. Стефана Димитрова, проф. Борис Парашкевов, проф. Васил Райнов, проф. Лилия Крумова, проф. Сия Колковска, проф. Диана Благоева, проф. Димитър Веселинов, доц. Христо Стаменов и др. Присъства и чл.-кор. Светланка Куюмджиева – племенница на акад. Владимир Георгиев и дъщеря на брат му акад. Емил Георгиев.

Книгата беше представена от чл.-кор. Мария Попова.

Наградата беше връчена от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Проф. Пенка Пехливанова (Бурова) произнесе слово, вж. съдържанието тук.

 

***

                     Акад. Ю. Ревалски (в средата), чл.-кор. В. Николов и проф. Св. Коева                                                     Акад. Ревалски връчва наградата на проф. П. Бурова

 

         Чл.-кор. Мария Попова представя книгата                                                 Залата и и част от гостите

 

Наградата (плакет и диплом)

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com