Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец октомври 2016 г. излезе от печат сборникът с доклади от организирания от Катедрата по съвременен български език при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за български език при БАН Втори научен форум „Българска граматика“ (19 ноември 2015 г., София), който беше на тема Граматика и прагматика. Освен интересните доклади, които бяха изнесени на форума, в сборника са включени и други разработки в полето на лингвистичната прагматика. Редакционната колегия на изданието е съставена от езиковеди от Великотърновския университет: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Дафина Генова, доц. д-р Верка Иванова и д-р Велин Петров.

 

 

Сборникът Форум „Българска граматика“. 2. Граматика и прагматика. 19 ноември 2015 г. (148 стр.) е отпечатан от издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В изданието със свои изследвания участват двете най-титулувани български езиковедки, които имат голям принос в проучването на тази проблематика – проф. д.ф.н. Стефана Димитрова с изследването си Йерархичната зависимост между граматиката, семантиката и прагматиката и проф. д.ф.н. Руселина Ницолова със своята статия За нарушенията на максимите на Грайс – максима за истинността. Сред филолозите, взели участие с публикации в сборника, са още чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който представя разработка на тема Прагматика на граматиката. За прагматичния избор на граматичните средства (Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика“ (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език), д-р Боряна Братанова, чието изследване е озаглавено Прагматични аспекти на граматикализацията в език, доц. д-р Милена Попова, която е авторка на статията Прагматични аспекти на синтаксиса в испанския език, проф. д-р Дафина Генова, която представя своето изследване Отново за прагматиката: комуникативна и междукултурна прагматика, доц. д-р Верка Иванова, чиято статия е посветена на Да-изреченията – между граматика и прагматика, доц. д-р Яна Пометкова, която изследва въпроса Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите и д-р Русин Коцев, който публикува статия, озаглавена За някои възможни функции на „неправилно“ поставените запетаи в писмената разговорна реч. В края на сборника е поместено и обширно приложение, което представя за първи път в писмена форма лекцията Прагматичен аспект на граматичните категории в българския език, изнесена от проф. Борис Ю. Норман на церемонията по случай удостояването му със званието Почетен доктор на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 30 октомври 2015 г. Материалът е предоставен на съставителите на сборника с любезното съдействие на докторанта от Пловдивския университет Енчо Тилев, а преобразуването на звуковия файл в писмен текст е осъществено от докторантките в Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет Лилия Влахова и Валентина Кирилова.

 

* Тиражът на сборника е ограничен. За повече информация относно разпространението му пишете на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

 

Велин Петров 

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com