Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Понеделник, 27 Февруари 2017


Книгата „Из моя езиковедски бележник“ на акад. Михаил Виденов беше представена на 27 февруари 2017 г. в Големия салон на Българската академия на науките. Премиерата беше организирана от БАН, Столична общита и издателство „Захарий Стоянов“.
В изданието се разглеждат актуални въпроси на днешната българска езикова ситуация в светлината на социолингвистиката. Акад. Виденов предлага теми, които не са само за специалисти, а занимават и по-широк кръг от хора.


Както в предишната си книга „Езиковедски щрихи и етюди”(2013), така и сега акад. Михаил Виденов разкрива спецификата на българската езикова ситуация днес, като отбелязва понижението в разговорната стилистика чрез употребата на ориентализми и жаргонизми, както и частичната отмяна на табуто пред вулгаризмите. Акад. Виденов се спира и на такива явления като профанацията на медийния език, криворазбраната свобода на словото, нашествието на интернационализмите (т.нар. чуждици”). Специално внимание обръща на езика на етническите малцинства – главно на циганитe. Вместо заключение езиковедът предлага своите размишления на тема „Езиковата глобализация, България и славянския свят”.
Акад. Михаил Виденов е дългогодишен професор в Софийския университет „Кл. Охридски”, доктор на филологическите науки, доктор по философия на Карловия университет в Прага, доктор хонорис кауза на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Автор е на множество езиковедски приноси (повече от 400), между които и на 27 книги и монографии. Създател е на българската школа в областта на социолингвистиката.
http://www.bas.bg
***


На представянето на книгата присъстваха директорът на издателство „Захарий Стоянов“ г-н Иван Гранитски, председателят на БАН акад. Ю. Ревалски, бившият председател на БАН акад. Стефан Воденичаров, много академици, член-кореспонденти, колеги и гости на акад. Виденов. В залата бяха и представители на Международното социолингвистично дружество, на което акад. Виденов е почетен председател, ръководителката на катедрата по български език в СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Йовка Тишева и др.
Книгата беше представена от чл.-кор. Стоян Буров. Отзивът му може да се прочете ТУК.


МОМЕНТИ ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТАИван Гранитски

 


Стоян БуровАкад. Михаил Виденов

 

КНИГАТА

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com