Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Премиера на новата книга на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“

 

Новата книга  на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ беше представена на 23.03.2017 г. в кафе-книжарницата на Ориндж център (ул. „Граф Игнатиев“ № 18, ет. 4) в София. Премиерата беше организирана от издателство „Просвета“. Както подсказва и заглавието на книгата, текстът поставя на вниманието на читателите актуални и разрастващи се проблеми у нас, каквито са езикът на политическата коректност и речта на омразата. Гледната точка към тези проблеми – следваща лингвостилистични, социолингвистични и аксиологически постановки – отличава изследването от лавинообразно натрупващата се научна и публицистична литература по тези въпроси. Въпреки че термините политическа коректност и език на омразата не са лингвистични термини, те обозначават феномени, които имат специфична речева реализация предимно чрез евфемизмите и дисфемизмите. Политическата коректност и езикът на омразата са идеологически основи за определен тип езиково прогнозиране и планиране, а по-генерално – и за определена езикова политика в медиите.

В книгата се разглежда функционирането на евфемизмите и дисфемизмите, като се обвързва с протичащите в медиите процеси на евфемизация и табуизация и дисфемизация и детабуизация в медиите.  Коментират се конкретни евфемистични и дисфемистични употреби в следните семантични категории – професии и институции, болести и физически нарушения, смърт, полова принадлежност и семейни и сексуални отношения, криминално поведение, етнически групи, външен вид и възраст, политически евфемизми/дисфемизми. В наблюденията се установява тенденцията за активно използване на евфемизмите в неформалните речеви регистри на медийната реч, което преобръща представата за евфемизмите като принадлежащи единствено на обработеното и книжното изразяване. Проблематизира се обвързването на евфемизмите единствено с езика на политическата коректност, а на дисфемизмите – с речта на омразата. Доказва се, че контекстът винаги е имал силата да преобръща конотативните значения на използваните езикови средства.

 

Книгата е спечелила конкурс на Министерството на културата през 2016 г., благодарение на който е отпечатана в изд. „Просвета“.

 

Думи за книгата произнесе проф. д.ф.н. Боян Вълчев, който е научен редактор на текста. Акцент в изказването му беше проблемът с доминацията на маскулинизмите, обозначаващи професии, занятие и социален статус, като проблем на политическата (не)коректност. Доц. д-р Йордан Ефтимов, който беше водещ на събитието, поднесе с чувство за хумор няколко вица, включени като епиграфи в книгата, илюстриращи възможностите на евфемизмите, част от езика на политическата коректност, да създават хумористични конотации. Прозвучаха и изказвания от публиката, сред които беше и отзивът на г-жа Нели Недялкова, автор на изследвания върху стила на български писатели. Тя отбеляза, че в книгата е скрит учебник по стилистика, психолингвистика, социолингвистика и политически науки. Сподели и своето усещане за авторката на книгата доц. Ефтимова като за учен, взел по малко от големите професори в университета – от проф. Петър Пашов – добрия стил на писане и лекотата на поднасяне на идеите, от проф. Мирослав Янакиев – интереса към лингвистичното измерване и оценка, от проф. Димчев – любовта към науката и от проф. Боян Вълчев – желанието за дискусия.

 

На премиерата присъстваха приятели и колеги на авторката – доц. д-р Теодора Петрова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация (СУ), проф. Петя Осенова, зам.-декан на Факултета по славянски филологии (СУ), проф. Михаил Неделчев (НБУ), проф. Стилиян Йотов (ФФ, СУ), проф. Здравка Константинова (ФЖМК, СУ), проф. Снежана Попова (ФЖМК, СУ), проф. Дияна Янкова (НБУ), доц. Руска Станчева (ИБЕ-БАН), доц. Татяна Фед (НБУ), доц. Мария Попова (ФЖМК, СУ), доц. Чавдар Христов, зам.-декан на ФЖМК (СУ), доц. Мануела Манлихерова (ФЖМК, СУ), доц. Орлин Спасов (ФЖМК, СУ), доц. Бисер Златанов (ФЖМК, СУ), доц. Надежда Михайлова-Сталянова (ФСлФ, СУ), доц. Катя Исса (УАСГ), доц. Огняна Тенева (НБУ), доц. Луливера Кръстева (ФЖМК, СУ), доц. Цветомира Венкова (ФКНФ, СУ), д-р Милен Томов (ИБЕ-БАН), д-р Иво Пиперков (ФЖМК), д-р Мария Огойска (НБУ) и др. Присъстваха и представители на медиите – г-жа Венета Гаврилова (БНР), г-н Гриша Атанасов, редактор на сп. „Нюмедия“ и на Годишника на ФЖМК, г-жа Зелма Алмалех и г-н Стефан Джамбазов от сайта за култура „Въпреки“, Нина Маринова, редактор на списанията „Език и литература“ и на „Български език“ и др., студенти и докторанти от Факултета по журналистика и масова комуникация, както и бивши студенти на доц. Ефтимова, сред които третият секретар в областта на културата на Посолството на Япония у нас – г-жа Мивако Кибаяши,  и гости учители по български език от столични гимназии, лекари, юристи, художници, сред които доц. Робърт Цанев (НХА), и г-жа Ралица Цанева, изкуствовед.

 

                                                                                                          От организаторите

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com