Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 15 и 16 май 2017 г. Институтът за български език при БАН тържествено отбеляза своята 75-годишнина. От името на ректора на Великотърновския университет зам.-ректорът по учебната дейност чл.-кор. Стоян Буров поднесе поздравителен адрес до ръководството и целия състав на института. Беше проведена научна конференция, в която участваха едни от най-добрите български и чуждестранни учени в областта на българистиката и славистиката. Във фоайетата на достолепната сграда на БАН беше организирана юбилейна изложба, разказваща историята на първия по време на създаване институт на БАН.

 

[Фотографии: В. Б.]

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com