Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

„Не само на национално, но и на международно равнище Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ има особени заслуги за изследването на българския език от историческа и съвременна гледна точка“ (Х. В. Шалер).

 

Излезе от печат книгата на заслужилия  немски българист, славист и балканолог проф. Хелмут Вилхелм Шалер Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union „Българският език в миналото и настоящето. От старобългарския към език на Европейския съюз“ (Мюнхен, 2018). Проф. Шалер е член на редица авторитетни международни научни общности: на Societas Linguistica Europaea (от 1975), на Научния съвет на Обществото за Югоизточна Европа в Мюнхен, член е на Комисията по история на славистиката, на Комисията по граматичен строеж на славянските езици, председател на Комисията по балканско езикознание към Международния комитет на славистите. Председател е (от 1996) на Немско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България със седалище в Берлин. На проф. Шалер се дължи възстановяването на основаната от Густав Вайганд Българска библиотека (Bulgarische Bibliothek) от 1977, на Българска сбирка (Bulgarische Sammlung), Годишник България (Bulgarien Jahrbuch). Той е почетен доктор на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Автор на многобройни публикации на българистична, славистична и балканистична проблематика. Няколко пъти той е гостувал във Великотърновския университет и е  редовен участник в международните научни конференции по устна комуникация, организирани от Катедрата по съвременен български език.

 

Повече за книгата вж. ТУК.

 

Проф. Хелмут Шалер – участник в Десетата международна научна конференция

„Проблеми на устната комуникация“ (Велико Търново, 7-8 ноември 2014 г.)

 

Проф. Хелмут Шалер сред участниците в конференцията (на преден план в средата между проф. Стефана Димитрова – София, и проф. Ивелина Савова – Шумен)

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com