Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 22 юни 2018 г. изтъкнатият български лингвист проф. Станьо Георгиев, доктор на филологическите науки, ректор на Великотърновския университет в периода от 1984 до 1987 г., основател на университета и първи асистент по съвременен български език, навършва 90 години. По този повод редакционна колегия от състава на Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет подготви и издаде юбилеен лист с материали за и от Станьо Георгиев. Юбилейният лист можете да видите тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com