Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 7 и 8 ноември 2014 г. във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" се проведе Десетата международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация".

 

Организатор и домакин на научния форум беше Катедрата по съвременен български език към Филологическия факултет на университета. По време на откриването на конференцията бяха произнесени тържествени слова от ръководителя на Катедрата по съвременен български език проф. д.ф.н. Стоян Буров, от ректора на ВТУ проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, също така беше прочетено приветственото слово, изпратено от акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов. Представени бяха мултимедийни презентации, посветени на 50-годишнината на великотърновската българситична лингвистика (този половинвековен юбилей се навърши през 2013 г.) и на постиженията на учените, участвали със свои проучвания в предишните девет конференции, разглеждащи проблемите на устната комуникация. В тон с тържествения характер на десетия юбилеен форум бяха отличени с грамоти учените, които са се откроили с най-много участия в предишните конференции.


Сред езиковедите, взели участие с доклади в юбилейната конференция, бяха акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов, проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, проф. д-р Йовка Тишева, проф. д.ф.н. Ивелина Савова, доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Андреана Евтимова, също така представителите на великотърновската българистика – проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д-р Антон Гецов, доц. д-р Мария Илиева и др., както чуждестранните българисти проф. д-р Хелмут Шалер (Марбург, Германия), проф. д-р Хетил Ро Хауге (Осло Норвегия) и др.


Заседанията бяха разделени в следните секции: Устна комуникация и разговорна реч, Социолингвистичен аспект на устната комуникация, Устна публична реч, Лингвокултурология. Корпуси на устна реч. Докладите от форума ще бъдат публикувани идната година в десетия сборник, посветен на проблемите на устната комуникация.


Текст под снимките:
1 - Обща снимка на участниците в научния форум
2 - Откриването на конференцията в зала „Европа”
3 - Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова, проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева, доц. д.ф.н. Пенка Пехливанова
4 - Проф. д-р Хелмут Шалер
5 - Проф. д-р Хетил Ро Хауге

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com