Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 27 ноември 2014 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се проведе първият Форум „Българска граматика” на тема Значение и структура на езика: начини на представяне.

 

На събитието присъстваха представители на всички българистични лингвистични звена в България. Бяха представени три доклада. Проф. д.ф.н. Стоян Буров от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” изнесе доклад, съпътстван с мултимедийна презентация, на тема Функционализъм и комуникативна граматика, докладът е в съавторство с гл. ас. Лилия Бурова от Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Вторият доклад и мултимедийна презентация на тема Фразово-структурна или депендентна граматика: предимства и недостатъци беше представен от двете му авторки – доц. д-р Петя Бъркалова от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и проф. д-р Светла Коева от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин”. Проф. д-р Йовка Тишева от Софийския университет „Св. Климент Охридски” изложи пред аудиторията третия доклад, също придружен от мултимедийна презентация, на тема Прагматични и/или формални аспекти на словоредните модели. Кратки изказвания направиха доц. д-р Галина Петрова от Бургаския университет „Проф. Асен Златаров”, доц. д-р Петя Осенова от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и проф. д.ф.н. Иван Касабов от Новия български университет. В края на форума се проведе дискусия по част от поставените въпроси.

 

 

 

Снимки:

1 Проф. д.ф.н. Стоян Буров

2 Доц. д-р Петя Бъркалова

3 Проф. д-р Светла Коева

4 Проф. д-р Йовка Тишева

5 Доц. д-р Галина Петрова

6 Доц. д-р Петя Осенова

7 Проф. д.ф.н. Иван Касабов

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com