Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

   На 19 декември 2014 г. проф. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. Според новия правилник на БАН до конкурса, който е бил обявен на 20 август т.г., се допускат изявени учени, които не са навършили 65-годишна възраст и са доктори на науките.

 

В току-що приключилия конкурс проф. Стоян Буров е единственият избран член-кореспондент в сферата на филологическите науки. Така проф. Буров става вторият великотърновски учен, чиито постижения получават такова високо признание от най-старата и най-престижната научна институция в България. През 2003 г. известният специалист по българска литература проф. Иван Радев, автор на многобройни научни изследвания, беше избран за академик на БАН.
Избирането на проф. Стоян Буров за член-кореспондент на БАН е признание и за равнището на научноизследователската дейност на Великотърновския университет в сферата на хуманитарните науки, по-специално – в сферата на езиковедската българистика.
Конкурсите за избор на член-кореспонденти и академици се организират на всеки две години, като местата са силно ограничени и поради тази причина конкуренцията е изключително голяма. Изборът е в два тура и е таен. Той се провежда от общото събрание на академиците, като за избрани се смятат кандидатите, за които са гласували две трети от академиците. Проф. Стоян Буров е избран с впечатляващо мнозинство още на първия тур.


***


   Проф. Стоян Панайотов Буров е роден през 1951 г. Завършил е българска филология във Великотърновския университет през 1976 г. През 1982 г. е защитил дисертация за придобиване на научната степен „кандидат на филологическите науки“, а през 2004 г. – втора дисертация за придобиване на степента „доктор на науките“. Работи във ВТУ от 1984 г. Той е професор по съвременен български език и ръководител на едноименната катедра вече десет години. Бил е два мандата зам.-ректор по учебната дейност (1999 – 2007), декан на Филологическия факултет, а отскоро е и директор на университетското издателство. В периода 2007 – 2010 г. е зам.-председател на Специализирания научен съвет по славянско езикознание при Висшата атестационна комисия. Има повече от 150 научни труда – книги, учебници, речници, статии и др. Неговите изследвания се радват на висока популярност както в страната, така и в чужбина. Има големи заслуги и в подготовката и израстването на млади научни кадри.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com