Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Дванадесета конференция по социолингвистика
„Езиковата ситуация – състояние и тенденции”,
посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов, 5 – 6 юни 2015 г.

На 5 и 6 юни 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше проведена дванадесетата конференция по социолингвистика „Езиковата ситуация – състояние и тенденции”, организирана от Международното социолингвистическо дружество – София. Тя беше посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов – основател и пръв председател, сега почетен председател на дружеството.

 

Тържествената част се проведе в аулата на Софийския университет. Освен участниците в конференцията присъстваха много гости, дошли да почетат юбилея на акад. Виденов: чл.-кор. Николай Милошев – зам.-председател на БАН, чл.-кор. Иван Илчев – ректор на Софийския университет, проф. д.ф.н. Панайот Карагьозов – декан на Факултета по славянски филологии, представители на Института за български език, на Съюза на учените в България, на различни български университети и др.

Тържеството беше открито с представяне на клип за живота и дейността на акад. Михаил Виденов, подготвен от Стоян Буров и Владислав Маринов от Великотърновския университет и обработен за публично излъчване от инж. Найден Момински. Клипът може да се види на страницата на „Езиково и езиковедско наследство” тук.

От името на ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” зам.-ректорът и ръководител на Катедрата по съвременен български език чл.-кор. Стоян Буров прочете поздравителен адрес до юбиляря, който е почетен доктор на Великотърновския университет. Текстът на адреса може да се види тук.

В конференцията взеха участие повече от 60 учени както от България – от София, Велико Търново, Пловдив, Смолян, Варна и др., така и от чужбина – от Германия (акад. Хилмар Валтер), от Франция (Георги Армянов), от Република Ирландия и Полша. От страна на Великотърновския университет участваха с доклади чл.-кор. Стоян Буров („Какви езикови въпроси коментират българите в интернет?”), проф. д-р Кирил Цанков („Кеворкирането след Кеворкян”), гл. ас. д-р Владислав Маринов („Формиране на съвременната езикова ситуация в Крайния български северозапад”) и докторантката Надежда Гайдаржи, етническа българка от Молдова („За езика на българите в молдовската Твърдица”).Отдясно наляво: акад. М. Виденов, Вл. Маринов, Ст. Буров


Акад. М. Виденов сред П. Пехливанова, Ст. Буров (вляво) и Вл. Маринов –
всички от Великотърновския университет


Георги Армянов (вляво), акад. М. Виденов и Ст. Буров


На преден план – акад. Хилмар Валтер (Германия)

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com