Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Научна конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

На 5 и 6 септември 2015 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се проведе научната конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината от рождението на изтъкнатата българска лингвистка проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. В конференцията участваха повече от 80 специалисти от Института за български език и от всички български университети, имаше и чуждестранни участници.

 

На тържествената част присъстваха много високопоставени гости. Акад. Стефан Воденичаров – председател на Българската академия на науките, лично връчи на юбилярката почетния знак „За заслуги към Българската академия на науките”, а проф. Светла Коева – директор на Института за български език, я награди с почетния знак плакет на института.

Специално за юбилея беше пристигнал проф. д.ф.н. Вернер Лефелт – дългогодишен директор на семинара по славянска филология към университета „Георг Август” в Гьотинген, Германия, където проф. д.ф.н. Стефана Димитрова е работила в периода от 1997 до 2000 г. Вж. словото на проф. Лефелт тук.

От името на ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” чл.-кор. Стоян Буров прочете поздравителен адрес, в който се изтъкваха и заслугите на Стефана Димитрова за развитието на лингвистиката във В. Търново. Юбилярката беше удостоена с почетния юбилеен знак (сребърен) по случай 50-годишнината на Великотърновския университет.

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова изнесе много задълбочен и интересен 45-минутен доклад на тема „По спиралата на лингвистичните идеи”.

От страна на Великотърновския университет бяха заявили участие както утвърдени, така и млади учени, сред които бяха Стоян Буров, Живка Колева-Златева, Анастасия Петрова, Мирослава Вътова, Вехбие Балиева.

 

Юбилярката


Акад. Ст. Воденичаров връчва почетния знак на юбиляркатаПроф. Св. Коева поднася поздрав
от името на Института за български езикЧл.-кор. Стоян Буров връчва поздравителния адрес
на ректора на Великотърновския университетПроф. Максим Стаменов – главен
организатор на конференцията

 

Акад. Михаил Виденов

 

Проф. Борис Парашкевов

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com