Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Премиера на новата книга на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“

 

Новата книга  на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ беше представена на 23.03.2017 г. в кафе-книжарницата на Ориндж център (ул. „Граф Игнатиев“ № 18, ет. 4) в София. Премиерата беше организирана от издателство „Просвета“. Както подсказва и заглавието на книгата, текстът поставя на вниманието на читателите актуални и разрастващи се проблеми у нас, каквито са езикът на политическата коректност и речта на омразата. Гледната точка към тези проблеми – следваща лингвостилистични, социолингвистични и аксиологически постановки – отличава изследването от лавинообразно натрупващата се научна и публицистична литература по тези въпроси. Въпреки че термините политическа коректност и език на омразата не са лингвистични термини, те обозначават феномени, които имат специфична речева реализация предимно чрез евфемизмите и дисфемизмите. Политическата коректност и езикът на омразата са идеологически основи за определен тип езиково прогнозиране и планиране, а по-генерално – и за определена езикова политика в медиите.

Прочети още...

Понеделник, 27 Февруари 2017


Книгата „Из моя езиковедски бележник“ на акад. Михаил Виденов беше представена на 27 февруари 2017 г. в Големия салон на Българската академия на науките. Премиерата беше организирана от БАН, Столична общита и издателство „Захарий Стоянов“.
В изданието се разглеждат актуални въпроси на днешната българска езикова ситуация в светлината на социолингвистиката. Акад. Виденов предлага теми, които не са само за специалисти, а занимават и по-широк кръг от хора.

Прочети още...

 

Акад. Владимир Георгиев (1908-1986)

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2016 г. се присъжда на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Отличието е за значителния принос в областта на езикознанието за монографията ѝ „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“ (вж. за авторката и нейната книга тук).

Прочети още...

През месец октомври 2016 г. излезе от печат сборникът с доклади от организирания от Катедрата по съвременен български език при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за български език при БАН Втори научен форум „Българска граматика“ (19 ноември 2015 г., София), който беше на тема Граматика и прагматика. Освен интересните доклади, които бяха изнесени на форума, в сборника са включени и други разработки в полето на лингвистичната прагматика. Редакционната колегия на изданието е съставена от езиковеди от Великотърновския университет: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Дафина Генова, доц. д-р Верка Иванова и д-р Велин Петров.

 

Прочети още...

През месец ноември 2016 г., в навечерието на рождения ден на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ отпечата сборник, който е посветен на 70-годишнината на бележития български езиковед.

Прочети още...

Страница 3 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com