Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 15 и 16 май 2017 г. Институтът за български език при БАН тържествено отбеляза своята 75-годишнина. От името на ректора на Великотърновския университет зам.-ректорът по учебната дейност чл.-кор. Стоян Буров поднесе поздравителен адрес до ръководството и целия състав на института. Беше проведена научна конференция, в която участваха едни от най-добрите български и чуждестранни учени в областта на българистиката и славистиката. Във фоайетата на достолепната сграда на БАН беше организирана юбилейна изложба, разказваща историята на първия по време на създаване институт на БАН.

Прочети още...

Премиера на новата книга на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“

 

Новата книга  на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ беше представена на 23.03.2017 г. в кафе-книжарницата на Ориндж център (ул. „Граф Игнатиев“ № 18, ет. 4) в София. Премиерата беше организирана от издателство „Просвета“. Както подсказва и заглавието на книгата, текстът поставя на вниманието на читателите актуални и разрастващи се проблеми у нас, каквито са езикът на политическата коректност и речта на омразата. Гледната точка към тези проблеми – следваща лингвостилистични, социолингвистични и аксиологически постановки – отличава изследването от лавинообразно натрупващата се научна и публицистична литература по тези въпроси. Въпреки че термините политическа коректност и език на омразата не са лингвистични термини, те обозначават феномени, които имат специфична речева реализация предимно чрез евфемизмите и дисфемизмите. Политическата коректност и езикът на омразата са идеологически основи за определен тип езиково прогнозиране и планиране, а по-генерално – и за определена езикова политика в медиите.

Прочети още...

През месец октомври 2016 г. излезе от печат сборникът с доклади от организирания от Катедрата по съвременен български език при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за български език при БАН Втори научен форум „Българска граматика“ (19 ноември 2015 г., София), който беше на тема Граматика и прагматика. Освен интересните доклади, които бяха изнесени на форума, в сборника са включени и други разработки в полето на лингвистичната прагматика. Редакционната колегия на изданието е съставена от езиковеди от Великотърновския университет: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Дафина Генова, доц. д-р Верка Иванова и д-р Велин Петров.

 

Прочети още...

Понеделник, 27 Февруари 2017


Книгата „Из моя езиковедски бележник“ на акад. Михаил Виденов беше представена на 27 февруари 2017 г. в Големия салон на Българската академия на науките. Премиерата беше организирана от БАН, Столична общита и издателство „Захарий Стоянов“.
В изданието се разглеждат актуални въпроси на днешната българска езикова ситуация в светлината на социолингвистиката. Акад. Виденов предлага теми, които не са само за специалисти, а занимават и по-широк кръг от хора.

Прочети още...

 

Акад. Владимир Георгиев (1908-1986)

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2016 г. се присъжда на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Отличието е за значителния принос в областта на езикознанието за монографията ѝ „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“ (вж. за авторката и нейната книга тук).

Прочети още...

Страница 3 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com