Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 19 декември 2017 г. в Рeгионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков“ (Велико Търново) беше представен юбилейният сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Проявата беше организирана съвместно от Регионалната библиотека и от Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието предизвика голям интерес и читалнята на библиотеката беше изпълнена с много приятели и колеги на юбилярката, сред които бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, бивши и настоящи преподаватели от Катедрата по съвременен български език, множество колеги преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ, културни и просветни деятели от Велико Търново, журналисти и др.

Прочети още...

На 10 и 11 ноември 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя Единадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. Научният форум беше организиран от Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ и се проведе под патронажа на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф д-р Христо Бонджолов.

Прочети още...

Премиера на новата книга на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“

 

Новата книга  на доц. д.н. Андреана Ефтимова „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ беше представена на 23.03.2017 г. в кафе-книжарницата на Ориндж център (ул. „Граф Игнатиев“ № 18, ет. 4) в София. Премиерата беше организирана от издателство „Просвета“. Както подсказва и заглавието на книгата, текстът поставя на вниманието на читателите актуални и разрастващи се проблеми у нас, каквито са езикът на политическата коректност и речта на омразата. Гледната точка към тези проблеми – следваща лингвостилистични, социолингвистични и аксиологически постановки – отличава изследването от лавинообразно натрупващата се научна и публицистична литература по тези въпроси. Въпреки че термините политическа коректност и език на омразата не са лингвистични термини, те обозначават феномени, които имат специфична речева реализация предимно чрез евфемизмите и дисфемизмите. Политическата коректност и езикът на омразата са идеологически основи за определен тип езиково прогнозиране и планиране, а по-генерално – и за определена езикова политика в медиите.

Прочети още...

На 15 и 16 май 2017 г. Институтът за български език при БАН тържествено отбеляза своята 75-годишнина. От името на ректора на Великотърновския университет зам.-ректорът по учебната дейност чл.-кор. Стоян Буров поднесе поздравителен адрес до ръководството и целия състав на института. Беше проведена научна конференция, в която участваха едни от най-добрите български и чуждестранни учени в областта на българистиката и славистиката. Във фоайетата на достолепната сграда на БАН беше организирана юбилейна изложба, разказваща историята на първия по време на създаване институт на БАН.

Прочети още...

Понеделник, 27 Февруари 2017


Книгата „Из моя езиковедски бележник“ на акад. Михаил Виденов беше представена на 27 февруари 2017 г. в Големия салон на Българската академия на науките. Премиерата беше организирана от БАН, Столична общита и издателство „Захарий Стоянов“.
В изданието се разглеждат актуални въпроси на днешната българска езикова ситуация в светлината на социолингвистиката. Акад. Виденов предлага теми, които не са само за специалисти, а занимават и по-широк кръг от хора.

Прочети още...

Страница 3 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com