Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец ноември 2016 г., в навечерието на рождения ден на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ отпечата сборник, който е посветен на 70-годишнината на бележития български езиковед.

Прочети още...

На 20 октомври 2016 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ в София се състоя Третият научен форум „Българска граматика“. Символични домакини на форума бяха българистите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а темата, избрана от организаторите, беше Функционалната граматика – постижения и перспективи.

Прочети още...

 

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ БОНДАРКО

(15 ноември 1930, Ленинград – 29 март 2016, Санкт Петербург)

 

Прочети още...

На 3 и 4 юни 2016 г. във Велико Търново се проведе Международната научна конференция Езици, култури и комуникации. Интересната програма на двудневния научен форум беше съставена от доклади на повече от сто учени от България и чужбина. Тематичните секции бяха общо шест: Езиковедски изследвания, Литературоведски изследвания, Медии и комуникации, Преводът – теория и практика, Методика и дидактика, Студенти и докторанти. В последната секция докладите бяха изключително разнообразни от гледна точка на тематиката, а обединяващото между тях беше, че са дело на обещаващи студенти и докторанти филолози от водещи български и чуждестранни университети. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник, който се очаква да бъде отпечатан през 2017 г.

Прочети още...

На 27 юни 2016 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ беше тържествено открит най-новият специализиран кабинет в университета – Кабинетът за електронно обучение по български език и стил „Доц. д-р Цветана Карастойчева“. На събитието присъстваха студенти, докторанти, преподаватели и представители на администрацията на университета, а също и журналисти от електронните и печатните медии. Официалните лица, които откриха кабинета, бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, заместник-ректорът по учебната дейност на ВТУ чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който освен това е ръководител на Катедрата по съвременен български език и автор на идеята за създаването на подобен кабинет в университета, а също и г-н Богдан Пенков, представител на фирма „First Online Solutions“, която направи технологичното обзавеждане на кабинета по проекта на Университетския център за практики в реална работна среда.

Прочети още...

Страница 4 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com