Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец октомври 2016 г. излезе от печат сборникът с доклади от организирания от Катедрата по съвременен български език при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Института за български език при БАН Втори научен форум „Българска граматика“ (19 ноември 2015 г., София), който беше на тема Граматика и прагматика. Освен интересните доклади, които бяха изнесени на форума, в сборника са включени и други разработки в полето на лингвистичната прагматика. Редакционната колегия на изданието е съставена от езиковеди от Великотърновския университет: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), проф. д-р Дафина Генова, доц. д-р Верка Иванова и д-р Велин Петров.

 

Прочети още...

 

Акад. Владимир Георгиев (1908-1986)

Наградата на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2016 г. се присъжда на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Отличието е за значителния принос в областта на езикознанието за монографията ѝ „От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)“ (вж. за авторката и нейната книга тук).

Прочети още...

На 20 октомври 2016 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ в София се състоя Третият научен форум „Българска граматика“. Символични домакини на форума бяха българистите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а темата, избрана от организаторите, беше Функционалната граматика – постижения и перспективи.

Прочети още...

През месец ноември 2016 г., в навечерието на рождения ден на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ отпечата сборник, който е посветен на 70-годишнината на бележития български езиковед.

Прочети още...

На 3 и 4 юни 2016 г. във Велико Търново се проведе Международната научна конференция Езици, култури и комуникации. Интересната програма на двудневния научен форум беше съставена от доклади на повече от сто учени от България и чужбина. Тематичните секции бяха общо шест: Езиковедски изследвания, Литературоведски изследвания, Медии и комуникации, Преводът – теория и практика, Методика и дидактика, Студенти и докторанти. В последната секция докладите бяха изключително разнообразни от гледна точка на тематиката, а обединяващото между тях беше, че са дело на обещаващи студенти и докторанти филолози от водещи български и чуждестранни университети. Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник, който се очаква да бъде отпечатан през 2017 г.

Прочети още...

Страница 4 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com