Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ БОНДАРКО

(15 ноември 1930, Ленинград – 29 март 2016, Санкт Петербург)

 

Прочети още...

На 27 юни 2016 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ беше тържествено открит най-новият специализиран кабинет в университета – Кабинетът за електронно обучение по български език и стил „Доц. д-р Цветана Карастойчева“. На събитието присъстваха студенти, докторанти, преподаватели и представители на администрацията на университета, а също и журналисти от електронните и печатните медии. Официалните лица, които откриха кабинета, бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, заместник-ректорът по учебната дейност на ВТУ чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който освен това е ръководител на Катедрата по съвременен български език и автор на идеята за създаването на подобен кабинет в университета, а също и г-н Богдан Пенков, представител на фирма „First Online Solutions“, която направи технологичното обзавеждане на кабинета по проекта на Университетския център за практики в реална работна среда.

Прочети още...

На 18 май 2016 г. в Централната университетска библиотека на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Академичен четвъртък, на който бяха представени двата нови сборника с езиковедски научни трудове, издадени в началото на 2016 г. от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ – Проблеми на устната комуникация. Книга 10 (Част І и ІІ) и Българският език – история и съвременност.

Прочети още...

На 9 юни 2016 г. в Заседателната зала на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя тържествана церемония по награждаването на студенти българисти от ВТУ, които постигнаха успех на Първата национална олимпиада по езикова култура, която се проведе на 18 и 19 май 2016 г. в град София. Олимпийците ни бяха поздравени и наградени лично от ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов, който връчи на всички наши студенти и на преподавателите, които ги подготвяха за състезанието, специално изработени за повода грамоти, както и книги. Поздравително слово към наградените от свое име и от името на преподавателите от Катедрата по съвременен български език отправи чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ и ръководител на катедрата.

Прочети още...

На 18, 19 и 20 април 2016 г. по покана на Катедрата по съвременен български език гости на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха известната българска лингвистка проф. д.ф.н. Руселина Ницолова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и д-р Зигрун Комати, Германия, зам.-председателка на Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien) и съиздателка на Deutsch-Bulgarisches Jahrbuch (Немско-български годишник).

Прочети още...

Страница 5 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com