Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 9 юни 2016 г. в Заседателната зала на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя тържествана церемония по награждаването на студенти българисти от ВТУ, които постигнаха успех на Първата национална олимпиада по езикова култура, която се проведе на 18 и 19 май 2016 г. в град София. Олимпийците ни бяха поздравени и наградени лично от ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов, който връчи на всички наши студенти и на преподавателите, които ги подготвяха за състезанието, специално изработени за повода грамоти, както и книги. Поздравително слово към наградените от свое име и от името на преподавателите от Катедрата по съвременен български език отправи чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ и ръководител на катедрата.

Прочети още...

На 18 май 2016 г. в Централната университетска библиотека на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Академичен четвъртък, на който бяха представени двата нови сборника с езиковедски научни трудове, издадени в началото на 2016 г. от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ – Проблеми на устната комуникация. Книга 10 (Част І и ІІ) и Българският език – история и съвременност.

Прочети още...

През месец март 2016 г. беше отпечатан очакваният с интерес сборник с доклади от Десетата международна научна конференция Проблеми на устната комуникация, която се състоя през месец ноември 2014 г. във Велико Търново. (Повече за научния форум, организиран от Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, виж тук.) Конференцията по проблемите на устната комуникация, чиито основи са положени през далечната 1990 г., когато във ВТУ се провежда Първата научна сесия по проблемите на българската разговорна реч, се превърна в една от емблематичните научни прояви не само за Катедрата по съвременен български език, а също и за целия Великотърновски университет. С всеки изминал научен форум участниците от страната и чужбина стават все повече. Всички сборници, излезли след досегашните конференции, се радват на изключителен интерес от езиковедската общност както в България, така и в чужбина.

 

Прочети още...

На 18, 19 и 20 април 2016 г. по покана на Катедрата по съвременен български език гости на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ бяха известната българска лингвистка проф. д.ф.н. Руселина Ницолова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и д-р Зигрун Комати, Германия, зам.-председателка на Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien) и съиздателка на Deutsch-Bulgarisches Jahrbuch (Немско-български годишник).

Прочети още...

В началото на 2016 година излезе от печат сборникът Българският език – история и съвременност (Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 184 с.), който включва статии на езиковеди от Катедрата по съвременен български език и Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Книгата се издава по повод на Третата международна научно-практическа конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят, която ще се проведе през месец април 2016 г. в Башкирския държавен университет (в град Уфа, в Руската федерация). Както предишните две издания на конференцията, така и третото е съвместно дело на Катедрата по съвременен български език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на Катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание в Башкирския държавен университет.

Прочети още...

Страница 5 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com