Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец март 2016 г. беше отпечатан очакваният с интерес сборник с доклади от Десетата международна научна конференция Проблеми на устната комуникация, която се състоя през месец ноември 2014 г. във Велико Търново. (Повече за научния форум, организиран от Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, виж тук.) Конференцията по проблемите на устната комуникация, чиито основи са положени през далечната 1990 г., когато във ВТУ се провежда Първата научна сесия по проблемите на българската разговорна реч, се превърна в една от емблематичните научни прояви не само за Катедрата по съвременен български език, а също и за целия Великотърновски университет. С всеки изминал научен форум участниците от страната и чужбина стават все повече. Всички сборници, излезли след досегашните конференции, се радват на изключителен интерес от езиковедската общност както в България, така и в чужбина.

 

Прочети още...

В началото на 2016 година излезе от печат сборникът Българският език – история и съвременност (Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 184 с.), който включва статии на езиковеди от Катедрата по съвременен български език и Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Книгата се издава по повод на Третата международна научно-практическа конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят, която ще се проведе през месец април 2016 г. в Башкирския държавен университет (в град Уфа, в Руската федерация). Както предишните две издания на конференцията, така и третото е съвместно дело на Катедрата по съвременен български език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на Катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание в Башкирския държавен университет.

Прочети още...

ФОРУМ „ГРАМАТИКА И ПРАГМАТИКА“

 

На 19 ноември 2015 г. в София се проведе вторият научен форум по българска граматика. Организатори на събитието бяха Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Предварително определената тема беше „Граматика и прагматика“. Интересът към проявата беше значителен – голямата заседателна зала на института беше изпълнена до краен предел, а сред участниците имаше представители на почти всички българистични звена: освен от Велико Търново и Института за български език участваха лингвисти от Софийския, Пловдивския и Русенския университет, колеги от Плевен, Варна и др. Той се подхранваше не на последно място и заради това, че тематиката му събра на едно място двете най-титулувани български лингвистки в областта на прагматиката: Стефана Димитрова и Руселина Ницолова.

Прочети още...

In memoriam

ТАТЯНА  МИХАЙЛОВНА  НИКОЛАЕВА

(19.09.1933, Ленинград – 21.10.2015, Москва)

 

 

Преди няколко седмици се получи от Москва тъжната вест, че рано сутринта на 21 октомври миналата година е починала Татяна Михайловна Николаева. И въпреки че всички, които общувахме с нея по-близко, знаехме, че в последно време  имаше проблем със здравето, не можехме изведнъж да повярваме, че така неочаквано и изведнъж не само руската, но и световната лингвистика трябваше да понесат толкова тежка и непоправима загуба.

Прочети още...

КАТЕДРАТА ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
И
ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“
КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ВИ КАНЯТ НА ВТОРИЯ

 

ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“


НА ТЕМА „ГРАМАТИКА И ПРАГМАТИКА“

Прочети още...

Страница 6 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com