Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

In memoriam

ТАТЯНА  МИХАЙЛОВНА  НИКОЛАЕВА

(19.09.1933, Ленинград – 21.10.2015, Москва)

 

 

Преди няколко седмици се получи от Москва тъжната вест, че рано сутринта на 21 октомври миналата година е починала Татяна Михайловна Николаева. И въпреки че всички, които общувахме с нея по-близко, знаехме, че в последно време  имаше проблем със здравето, не можехме изведнъж да повярваме, че така неочаквано и изведнъж не само руската, но и световната лингвистика трябваше да понесат толкова тежка и непоправима загуба.

Прочети още...

ФОРУМ „ГРАМАТИКА И ПРАГМАТИКА“

 

На 19 ноември 2015 г. в София се проведе вторият научен форум по българска граматика. Организатори на събитието бяха Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Предварително определената тема беше „Граматика и прагматика“. Интересът към проявата беше значителен – голямата заседателна зала на института беше изпълнена до краен предел, а сред участниците имаше представители на почти всички българистични звена: освен от Велико Търново и Института за български език участваха лингвисти от Софийския, Пловдивския и Русенския университет, колеги от Плевен, Варна и др. Той се подхранваше не на последно място и заради това, че тематиката му събра на едно място двете най-титулувани български лингвистки в областта на прагматиката: Стефана Димитрова и Руселина Ницолова.

Прочети още...

Балканистична конференция във Велико Търново

На 23 и 24 октомври 2015 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе Петата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”. За своите пет издания балканистичната конференция успя да се превърне в едно от най-авторитетните и приносни научни събития в академичния календар на Великотърновския университет. Форумът беше организиран от Историческия и от Филологическия факултет на ВТУ и се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов. Тазгодишната конференция отново привлече голям брой учени (над 100) от множество български университети, други научни учреждения, а също и от чуждестранни – от Балканите, от останалата част на Европа, от САЩ.

Прочети още...

КАТЕДРАТА ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
И
ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“
КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ВИ КАНЯТ НА ВТОРИЯ

 

ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“


НА ТЕМА „ГРАМАТИКА И ПРАГМАТИКА“

Прочети още...

Научна конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

На 5 и 6 септември 2015 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се проведе научната конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината от рождението на изтъкнатата българска лингвистка проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. В конференцията участваха повече от 80 специалисти от Института за български език и от всички български университети, имаше и чуждестранни участници.

Прочети още...

Страница 6 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com