Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 27 ноември 2014 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се проведе първият Форум „Българска граматика” на тема Значение и структура на езика: начини на представяне.

Прочети повече...

На 7 и 8 ноември 2014 г. във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" се проведе Десетата международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация".

Прочети повече...

Страница 8 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com