Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 22 юни 2018 г. изтъкнатият български лингвист проф. Станьо Георгиев, доктор на филологическите науки, ректор на Великотърновския университет в периода от 1984 до 1987 г., основател на университета и първи асистент по съвременен български език, навършва 90 години. По този повод редакционна колегия от състава на Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет подготви и издаде юбилеен лист с материали за и от Станьо Георгиев. Юбилейният лист можете да видите тук.

„Не само на национално, но и на международно равнище Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ има особени заслуги за изследването на българския език от историческа и съвременна гледна точка“ (Х. В. Шалер).

Прочети още...

На 10 и 11 ноември 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя Единадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. Научният форум беше организиран от Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ и се проведе под патронажа на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф д-р Христо Бонджолов.

Прочети още...

На 19 декември 2017 г. в Рeгионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков“ (Велико Търново) беше представен юбилейният сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Проявата беше организирана съвместно от Регионалната библиотека и от Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието предизвика голям интерес и читалнята на библиотеката беше изпълнена с много приятели и колеги на юбилярката, сред които бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, бивши и настоящи преподаватели от Катедрата по съвременен български език, множество колеги преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ, културни и просветни деятели от Велико Търново, журналисти и др.

Прочети още...

На 15 и 16 май 2017 г. Институтът за български език при БАН тържествено отбеляза своята 75-годишнина. От името на ректора на Великотърновския университет зам.-ректорът по учебната дейност чл.-кор. Стоян Буров поднесе поздравителен адрес до ръководството и целия състав на института. Беше проведена научна конференция, в която участваха едни от най-добрите български и чуждестранни учени в областта на българистиката и славистиката. Във фоайетата на достолепната сграда на БАН беше организирана юбилейна изложба, разказваща историята на първия по време на създаване институт на БАН.

Прочети още...

Страница 2 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com