Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Редколегия: М. Илиева (отг. ред.), В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2019, 688 стр. ISBN 978-619-208-188-1.

 

 

В навечерието на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 11 май, и на Деня на българската писменост, просвета и култура – 24 май, едноименното университетско издателство в сътрудничество с издателство „Фабер“ отпечата сборник в чест на изтъкнатия български учен чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Сборникът, издаден по инициатива на Катедрата по съвременен български език в университета, не е посветен на юбилейна годишнина, а е създаден, за да бъде отдадена заслужена почит към дългогодишната научна, преподавателска и административна работа във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на проф. д.ф.н. Стоян Буров. Целият професионален път на проф. д.ф.н. Стоян Буров във Великотърновския университет е неразривно свързан с Катедрата по български език, по-късно трансформирана в Катедра по съвременен български език. Проф. д.ф.н. Стоян Буров е дългогодишен ръководител на тази катедра, освен това в различни периоди от време той е бил заместник-декан, декан, заместник-ректор в университета. С неговото име се свързват едни от най-големите постижения и успешни нововъведения  както в катедрата, така и в университета.

Прочети още...

 

Проблеми на устната комуникация. Книга XI. Редколегия: Ст. Буров (отг. редактор), Ан. Петкова, Вл. Маринов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2018, 436 стр. ISSN 2367-8712.

 

В началото на 2019 г. Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ издаде сборника с доклади от Единадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“, която се проведе на 10 и 11 ноември 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (кратка информация за конференцията може да прочетете тук ). Редакционната колегия, работила по подготовката за издаването на сборника, е съставена от учени от Катедрата по съвременен български език – чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), доц. д-р Анелия Петкова и доц. д-р Владислав Маринов. Катедрата по съвременен български език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организира тази превърнала се в емблематична за университета научна конференция вече 30 години (първото издание е от есента на 1990 г.), а отпечатаните 11 тома сборници с доклади от всички досегашни конференции са събрали над 300 научни изследвания, някои от които са дело на едни от най-изтъкнатите специалисти по проблемите на българската разговорна реч и устната комуникация от България и чужбина. Пълен списък на съдържанието на всички 11 сборника с доклади от проведените досега конференции може да откриете тук.

Прочети още...

„Не само на национално, но и на международно равнище Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ има особени заслуги за изследването на българския език от историческа и съвременна гледна точка“ (Х. В. Шалер).

Прочети още...

На 22 юни 2018 г. изтъкнатият български лингвист проф. Станьо Георгиев, доктор на филологическите науки, ректор на Великотърновския университет в периода от 1984 до 1987 г., основател на университета и първи асистент по съвременен български език, навършва 90 години. По този повод редакционна колегия от състава на Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет подготви и издаде юбилеен лист с материали за и от Станьо Георгиев. Юбилейният лист можете да видите тук.

На 19 декември 2017 г. в Рeгионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков“ (Велико Търново) беше представен юбилейният сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Проявата беше организирана съвместно от Регионалната библиотека и от Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието предизвика голям интерес и читалнята на библиотеката беше изпълнена с много приятели и колеги на юбилярката, сред които бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, бивши и настоящи преподаватели от Катедрата по съвременен български език, множество колеги преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ, културни и просветни деятели от Велико Търново, журналисти и др.

Прочети още...

Страница 2 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com