Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Gustav Weigand. Der Admirativ im Bulgarischen. // Balkan Archiv. І Band. Leipzig, 1925, 150-152.
Примерите на български са с осъвременен правопис.

Прочети цялата статия...

Густав Вайганд. Българските собствени имена. Произход и значения. София: Книгоиздателство Т. Ф. Чипев, 1926. 72 стр.
[Публикуват се: Предговор (стр. 3) и Увод (стр. 5-11).]
Правописът е осъвременен.

Прочети цялата статия...

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com