Февруари 2016 г.

 

 

6 февруари

 

105 години от рождението на Стоян Стоянов (6 февруари 1911 – 5 октомври 1997)

 

 

12 февруари

 

85 години от рождението на Йордан Пенчев (12 февруари 1931 – 16 февруари 2005)

 

 

25 февруари

 

70 години от рождението на Мара Русинова (25 февруари 1946 – 4 май 2013)

 

Преподавателка по методика на обучението по български език. Работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 1975 до 2011 г. Научните й интереси са в областта на синтаксиса и пунктуацията и нейното усвояване в началното училище (І – ІV клас) и в средния курс (V − VІІІ клас).  През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема  „Система за формиране на пунктуационната грамотност на учениците чрез уроците за сложно изречение (V – VII клас)”. Съпруга на видния български езиковед проф. Русин Русинов.

 

Повече за нея вж. тук.