Април 2016 г.

 

 

1 април

 

85 години от рождението на Петър Пашов (1 април 1931 – 5 април 2009)

 

 

14 април

 

80 години от рождението на Живко Бояджиев (14 април 1936 – 8 август 2007)

 

Специалист по общо и съпоставително езикознание и по лингвистична историография. Професор по езикознание в Софийския университет, където работи от 1962 г. до пенсионирането си. Преподавал и специализирал в редица университети в Европа и по света. Автор на монографии, учебници и учебни помагала, преводи, историографски очерци и др. Бил е член на редколегията и главен редактор на сп. „Съпоставително езикознание“. Преводач (заедно с П. Асенова) на Курс по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр и автор на встъпителната статия към изданието.

 

Повече за него вж. тук.

 

 

16 април

 

65 години от рождението на Боян Вълчев (16 април 1951)

 

 

23 април

 

95 години от рождението на Йордан Заимов (23 април 1921 – 11 декември 1987)

 

 

25 април

 

80 години от рождението на Павел Петков (1936 – 2012)