Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Май 2016

 

13 май

 

100 години от рождението на  Франтишек Славски (13 май 1916 – 19 януари 2001)

 

Авторитетен полски учен, славист и българист, чието научно дело е принос не само в полското езикознание, но и в славистиката и лингвистичната българистика. От 1937 година, когато младият Славски пристига на специализация в Софийския университет, до края на своя живот той свързва трайно научната си дейност с проучването на историята и съвременното състояние на българския език. Дълги години той е стожер на българистиката в Ягелонския университет в Краков. Автор на една от най-добрите граматики на българския език, написани от чужденци (1953, 1962), на речници, статии и др. Чуждестранен член на Българската академия на науките (1979), първи носител на Евтимиевата награда на Великотърновския университет (1979).

 

Вж. за него: 1. Св. Иванчев. Виден полски славист и българист. // Български език, 1976, № 6; 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_S%C5%82awski

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com