Май 2016

 

13 май

 

100 години от рождението на  Франтишек Славски (13 май 1916 – 19 януари 2001)

 

Авторитетен полски учен, славист и българист, чието научно дело е принос не само в полското езикознание, но и в славистиката и лингвистичната българистика. От 1937 година, когато младият Славски пристига на специализация в Софийския университет, до края на своя живот той свързва трайно научната си дейност с проучването на историята и съвременното състояние на българския език. Дълги години той е стожер на българистиката в Ягелонския университет в Краков. Автор на една от най-добрите граматики на българския език, написани от чужденци (1953, 1962), на речници, статии и др. Чуждестранен член на Българската академия на науките (1979), първи носител на Евтимиевата награда на Великотърновския университет (1979).

 

Вж. за него: 1. Св. Иванчев. Виден полски славист и българист. // Български език, 1976, № 6; 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_S%C5%82awski