Юни 2016

 

 

21 юни

 

85 години от рождението на Ангел Давидов (21 юни 1931 – 13 юни 2011)

 

Известен български  медиевист и славист, автор на над 200 научни публикации в престижни специализирани издания. Името му е най-тясно свързано с развитието на старобългаристиката във Великотърновския университет, където той работи повече от 40 години. Автор на първата Старобългарска лексикология (В. Търново, 1996). Ректор на Великотърновския университет (1979-1983).

 

 

24 юни

 

55 години от рождението на Владимир Хънтов (24 юни 1961)

 

Д-р Владимир Хънтов е доцент по руски език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Има приноси и в областта на старобългарския и прабългарския език. Автор на монографията Праболгаризмы в современном русском литературном языке (словообразовательные аспекты древнеболгарского слоя) (В. Търново, 2008).

 

26 юни

 

75 години от рождението на Стоян Жерев (26 юни 1941)

 

Един от най-добрите познавачи и изследвачи на историята на новобългарския книжовен език. Научното му развитие и професионалната му кариера са изцяло свързани с Института за български език при БАН, където работи от 1970 г. до пенсионирането си. Един от авторите и от отговорните редактори на академичната История на новобългарския книжовен език (София, 1989). Автор на мащабното изследване Българското книжовно дружество и възрожденските теоретични възгледи за националния характер на новобългарския книжовен език  (София, 2007).

 

29 юни

 

85 години от рождението на Ирина Червенкова (29 юни 1931 – 17 май 2014)

Дългогодишна преподавателка по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където работи от 1954 г. Професор по съвременен руски език (1991). Научните ѝ интереси основно са свързани със съпоставителното изучаване на лексиката на руския и българския език. Дъщеря на комунистическия функционер Вълко Червенков (1900-1980).

Вж. повече за нея: https://www.24chasa.bg/Article/4106431