Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Юли 2016

 

 

10 юли

 

90 години от рождението на Павел Патев (1926 – 2006)

 

 

18 юли

 

85 години от рождението на Петър Джамбазов (18 юли 1931 – 16 април 2002)

 

Доц. д-р Петър Джамбазов работи във  Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (1968-2002) като преподавател по съвременен руски език. Множество изследвания в областта на словообразуването, морфемиката и морфологията.

 

21 юли

 

100 години от рождението на Галина Тагамлицка (1916 – 1998)

 

Тя е основателка на катедрата по руски език във Великотърновския университет, където е една от първите преподавателки (от 1963 г.). Ръководителка на катедрата до пенсионирането си през 1982 г. Професор по съвременен руски език от 1966 г. Изтъкната специалистка с международна известност в областта на русистиката. Носителка е на ордени „Кирил и Методий” (I и II степен).

 

 

29 юли

 

85 години от рождението на Игнат Георгиев (1931 – 1999)

Работи като доцент по съвременен руски език във Великотърновския университет Защитава дисертация през 1976 г. на тема: „Безличные предложения в русском и болгарском языках (Сопоставительно-типологическое исследование)“. Чел е лекции по синтаксис на руския език.  Автор на монографии, студии и статии в областта на русистиката и българистиката.

 

29 юли

 

65 години от рождението на Стоян Буров (29 юли 1951)

 

Професор във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (2006) и ръководител на Катедрата по съвременен български език (от 2004). Доктор на филологическите науки (2004).  Автор и съавтор на около 200 труда, от които три монографии, множество речници, учебници, помагала и др. Работи в областта на българската граматика, езиковата култура и лингвистичната прагматика, както и в областта на лексикографията и обучението по български език като роден и чужд език. Неговите основни приноси са в областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното взаимодействие и на теорията на категоризацията. Член-кореспондент на БАН от 2014 г.

 

Повече за него вж. тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com