Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 Hristo-Stamenov

Фотография:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/novini/novini_i_s_bitiya/predstavyane_na_ezik_t_otblizo_sbornik_v_chest_na_hristo_stamenov

 

 

Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов. Под редакцията на Мира Ковачева. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018. 405 стр.

 

Съдържа: Еditor’s Note; М. Коларова. Доц. д-р Христо Стаменов на 75 години; Трудове на доц. д-р Христо М. Стаменов; Р. Ницолова. Доц. д-р Христо Стаменов – автор на превод с международно значение; Vl. Phillipov. When translating linguistics; Ив. Куцаров. Размисли за категорията, която Ал. Теодоров-Балан нарича положение; П. Асенова, Зл. Генчева. Още един път за един: удвояване на неопределеното пряко допълнение; D. L. Dyer. „One of a kind“: When specificity breeds duplicity; В. Радева. Заета лексика и системни отношения в езика; Цв. Аврамова. Има ли словообразувателен формант -инг/-ing в славянските езици?; М. Ковачева. Езиков контакт, заемане на афикси и експресивност; P. Stalmaszczyk. A note of the Irish preposition le and Irish English with; В. Маровска. Граматикализацията и особеностите ѝ в българския език; M. Stambolieva. On the freedom of morphemes; A. Bagasheva. A snippet on paradigms in word-formation or why we can apartment-hunt but not good-look; Б. Парашкевов. Причастни превъплъщения и тяхната миграция; Ив. Й. Тенев. Междуезикова полисемия в норвежки, немски и английски език: frisk/fersk, frisch и fresh; Vl. Naydenov. On the correspondences between the conjugations of cognate weak  verbs in mainland Scandinavian; Б. Христов. Глаголни и именни употреби на междуметия и частици в съвременния разговорен български език; Sl. Grancharova. What is It; Z. Kharitonchik. Metaphoric meanings in the semantic structure of polysemantic words; Ch. Moskovsky. Age and second language acquisition: is there a critical period?; V. Koynakova. Teaching epistemic should – a cognitive-pragmatic perspective; S. Dimitrova. The choice of model in teaching English pronunciation at tertiary level; G. Dimitrov. A methodology for the contrastive study of focus projection in English and Bulgarian; M. Grancharov. Concerning two types communicative-information focus in the clause; Ya. Chankova. Constraints on double object scrambling in old English; М. Стаменов. Catch as catch can: масалът като аргумент в научна дискусия; N. Tincheva. Discourse world-profiling expressions: contrasting data from British and Bulgarian political speeches; E. Tarasheva. You can tell them by their words – analysis of Donald Trump’s language in his campaign speeches; P. Osenova. Transferring linguistic information from a constituent-based framework to a dependency-based one: the case of Bulgarian; Sv. Nedelcheva, M. Todorova. A close-up on run in technical texts. A corpus-based study; Ал. Шурбанов. Три в едно: проблемите на превода на хипертекст; V. Kostadinova. Persuasion: Free indirect discourse in translation; M. Holman. Divi razkazi in English: from proposal to publication; H. Pârlog. Job advertisements in English in the Romanian press; Р. Железарова. Незабележимите неточности при превод: славяно-български паралели; D. Yankova. Recent language legislation in Quebec.

 

***

 

На 12.09.2018 г. доц. д-р Христо Стаменов навърши 75 години. Неговите заслуги в областта на българската англицистика, съвременната българистика и общото езикознание са известни на всички, които са се посветили на езиковедската наука. В чест на доц. Стаменов бе издаден юбилеен сборник, озаглавен Езикът отблизо (Language close up) и на неговото представяне на 12.11.2018 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се събраха колеги, приятели и ученици на юбиляря да изразят уважението и привързаността си към него. Всички автори са избрали подходящи теми, които по един или друг начин се доближават до  научните интереси на Христо Стаменов, а техните имена говорят сами за себе си – това са едни от най-големите наши специалисти в областта на езиковедската наука. Наред с тях са редица чуждестранни автори. Сборникът бе представен с подробен  анализ на статиите от съставителката и научна редакторка проф. Мира Ковачева, а за жизнения и творческия път на юбиляря разказа неговата ученичка и вече колежка Мария Коларова. Към казаното от тях трудно може да се добави  нещо, но все пак ще отбележа, че особено ме зарадва фактът, че сред авторите фигурира и проф. Пьотр Сталмашчик от  Лодзинския университет, в който аз съм работила и зная колко сериозно са поставени там и преподаването, и изследователската дейност. Не мога да не спомена и името на професор Доналд Дайър от Университета в Оксфорд (Мисисипи), когото познавам отдавна като един от най-изтъкнатите американски слависти и лингвист с изключително широк профил. При цялата си невероятна заетост той е намерил време да напише този материал за Христо именно през годината, когато и той самият е юбиляр – тази година Доналд навърши 60 години. Предполагам, че ние всички мислено му изпращаме същите добри пожелания, които отправяме и към Христо.

 

Вероятно всеки от нас се е запознал със сборника и научното творчество на доц. Стаменов от позициите на своето лингвистично верую. Лично аз се заинтересувах от неговата езиковедска ориентация, когато навремето разбрах, че е посветил дисертационния си труд на предлога with. Това става точно в периода, когато на една международна конференция в Поатие Татяна Николаева обяви, че е настъпило времето на лингвистиката на малките думи, и тази нейна идея беше подхваната мълниеносно от много европейски лингвисти, а Антоан Кюлиоли организира в VІІ университет на Париж работна група, която се зае с изследването на малките думи, наречени от него mots de discours. У нас и до днес не са много езиковедите, работещи в тази област и пионерски си остават трудовете на Андрей Данчев и Христо Стаменов.

 

През дългите години на нашето познанство не съм срещнала човек, който да каже нещо негативно за Христо Стаменов. Всички знаят какъв колега и приятел може да бъде той, как умее да застане до човека именно в нужния момент и по най-непринудения начин да му подаде ръка. Когато почина баща ми, Христо ми даде от личния архив на баща си, писателя Илия Волен, едно писмо, написано от  моя баща. От това писмо личеше уважението и взаимната симпатия, свързвала бащите ни. Никога няма да забравя този жест.

 

Тогава и аз не бях толкова възрастна, а Христо беше съвсем млад. И ето че вече отбелязваме неговата седемдесет и пета годишнина. Така се случи в моя живот, че съм била на много юбилеи, свързани с такава годишнина. Но най-ярко помня първия. Като студентка в Москва попаднах на 75-годишния юбилей на писателя Корней Чуковски. Слово за него произнесе друг писател – Лев Касил, и му подари ваза, в която имаше 75 молива и една електрическа крушка със 75 свещи. В следвоенния период тези крушки бяха най-силните от продаваните за битови цели. И с тяхната светлина сравняваха излъчването на големите личности. Помислих си и аз да направя такъв символичен дар на Христо. Но той не пише с моливи, той пише на компютър и аз няма как да му подаря 75 клавиатури. Реших да му подаря само крушка, но и това се оказа доста трудно, защото в нашите магазини сега има всякакви крушки, но те обикновено са с друга мощност. И когато вече се бях отчаяла да намеря подходящата, видях в едно малко магазинче в дъното на една лавица една-единствена крушка със 75 свещи. В това, че тя беше единствена, видях нещо символично: и Христо е от единствените хора, такива като него не се срещат често. На кутийката ѝ отгоре е написано сигнална лампа. Помислих, че е мигаща, и я включих да проверя. Но от нея се разля една мека, топла светлина, от която ние вече сме поотвикнали. И в това намерих нещо символично. Точно така меко и топло умее Христо да общува и да другарува, а неговото присъствие е сигнал, напомнящ ни да бъдем по-добри. И когато мислех, че със символиката вече е приключено, в долната част на кутийката видях надпис с дребни букви лампа със специално предназначение. Уверена съм, че и Христо е човек със специално предназначение, уверена съм, че  всички, които го познават,  мислят като мен.

 

Да му пожелаем здраве, дълги години творчески живот и нека да е светъл и озарен пътят му!

 

                                           Стефана Димитрова

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com