Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 

Момент от връчването на поздравителния адрес

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


ДО
АКАД. ПРОФ. Д.Ф.Н. МИХАИЛ ВИДЕНОВ
DOCTOR HONORIS CAUSA
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ АКАДЕМИК ВИДЕНОВ,

Позволете ми от името на цялата академична общност на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и от свое име да Ви приветствам най-сърдечно с Вашия 75-годишен юбилей, който тържествено ще бъде отбелязан на 5 юни 2015 г.

Вашият път на учен лингвист е пример за това, че за да се постигнат успехи като Вашите, е нужен не само талант, какъвто Вие притежавате в най-висока степен, но и ежедневна и многогодишна упорита работа, изпълваща живота на учения изцяло, без остатък. В резултат на пословичното Ви трудолюбие и всеотдаденост на науката за българския език Вие сте автор на близо 30 книги и повече от 400 публикации, които като обем и научен принос нареждат Вашето име на автор до имената на изтъкнатите български езиковеди Любомир Милетич, Беньо Цонев, Стефан Младенов, Стойко Стойков, Любомир Андрейчин.

Вашите приноси се разпростират по цялото поле на лингвистичната българистика, но особено забележими и всепризнати са те в областта на социолингвистиката – една сравнително млада наука, чиито основи бяха положени именно от Вас и чието развитие е свързано почти напълно с Вашите идеи, инициативи, усилия. Ако има съвременна българска лингвистична школа, която може да мери ръст с постиженията на европейската и световната лингвистика, това е точно школата по социолингвистика. Десетки Ваши последователи вървят по Вашите стъпки и доразвиват Вашите неизчерпаеми идеи, така щедро предоставяни в полза на българската наука.

Уважаеми академик Виденов,

Вие в истинския смисъл на думата сте книжовен човек, у когото гори възрожденския пламък на строител и радетел на българския език, история и култура. Макар вече да сте се оттеглили от пряката преподавателска работа в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Вашата Алма матер, Вие продължавате да поддържате жив този огън с дейността си в Българската академия на науките, която във Ваше лице има не само един толкова титулуван учен, но и ревностен защитник и продължител на най-добрите традиции, положени още от членовете на Българското книжовно дружество, повечето от които са били също радетели и строители на българския език и на българската наука.

Многоуважаеми академик Виденов,

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” даде признание на Вашите заслуги за развитието на българското езикознание, и по-специално за развитието на лингвистичната българистика в нашия университет, като Ви удостои през 2004 г. с титлата doctor honoris causa. Това беше върхът на нашето признание за научния Ви принос за Велико Търново и Великотърновския университет. Велико Търново няма да забрави, че първото социолингвистично изследване на езиковата ситуация в български град е именно Вашето изследване, подготвено в сътрудничество с проф. д-р Боян Байчев и получило висока оценка не само от научната общност в България и чужбина, но и от широки културни среди. Нещо повече – изследването зададе модел за социолингвистични изследвания на езика и на други български градове. Великотърновският университет Ви е благодарен за множеството последователи и ученици, които Вие буквално отглеждахте тук, а и продължавате да го правите, и за високата оценка за равнището на великотърновската лингвистична българистика, за която Вие само преди няколко месеца заявявате: „Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” има пълно основание да се гордее, че е създал традиция за постоянно наблюдаване на процесите в съвременното българско устно слово. Чрез своите занимания с живата реч великотърновският университетски езиковедски кръг се налага като водещ в нашата страна”.

Скъпи академик Виденов,

Радваме се, че посрещате своята 75-годишнина в добро здраве, бодър дух и с неизчерпаема енергия. Желаем Ви още дълги години ползотворна работа за доброто на българската наука, българския език и България!

 


4 юни 2015 г. РЕКТОР: (п)
Велико Търново Проф. д-р Христо БОНДЖОЛОВ

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com