Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

СЛОВО
на проф. д.ф.н. Вернер Лефелт, произнесено на тържественото отбелязване на 80-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова
(София, 5 септември 2015 г.)


Професор Лефелт произнася словото си

Драга госпожо професор Димитрова,
Уважаеми колеги!

Пристигнах тук за тържественото отбелязване на Вашия юбилей не само като частно лице, но също така и преди всичко като пратеник на Семинара по славянска филология при университета в Гьотинген. Ръководството и членовете на семинара, особено онези от тях, които са работили заедно с Вас, ми възложиха да Ви поздравя сърдечно за Вашия юбилей и да Ви пожелая за в бъдеще всичко най-най-добро и преди всичко здраве и жизненост. Семинарът свързва тези пожелания със сърдечна благодарност за изключително успешната Ви работа при нас от 1 октомври 1997 до 31 август 2000. Когато през 1997 г. трябваше да бъде назначен лектор по български език, аз си спомних за нашето познанство, което, ако не се лъжа, започна на един международен славистичен конгрес. За моя, за наша радост получихме веднага Вашето потвърждение и от зимния семестър на 1997 година Вие започнахте да преподавате при нас български език. Не би било пресилено да кажа, че Вие всъщност създадохте българистиката при нас. Часовете Ви бяха не само обучение по езика, а истинско академично преподаване с научна насоченост – в определен смисъл идеалната форма за реализация на един езиков лекторат. Вие успяхте да събудите и разпалите интереса на студентите към българския език, българската филология, българската култура и българите и така поставихте основата на една традиция, която след завръщането Ви в България успешно беше продължена първо от професор Стаменов, а от няколко години насам и от д-р Кръстина Арбова. В нашата учебна програма българистиката има своето утвърдено място и бъдещето й е гарантирано, доколкото днешната университетска система в Германия изобщо гарантира сигурност за бъдещето. Както казах, основата на тази така радваща ситуация поставихте Вие, драга професор Димитрова, и затова нашият семинар Ви дължи своята благодарност.
Аз лично спечелих особено много от Вашата работа при нас, тъй като имаме редица общи научни интереси. Често водехме дискусии във връзка с нашите научни начинания. Имам предвид особено моята идея да включа българския език в един разработен от мен типологичен проект за славянските езици, проект, съсредоточен върху морфологията на глагола. Тъй като, както е известно, българската система за спрежение е изключително комплексна, имаше редица трудности, с които трябваше да се справя, докато накрая и българският намери своето място в моята съпоставителна система наред с всички останали славянски книжовни езици. В процеса на работата Вие многократно ми оказвахте помощ. Затова искам тук отново да Ви изкажа своята благодарност.
Когато се върна в Гьотинген, ще трябва да разкажа за конференцията във Ваша чест. Колегите вече отправиха такава молба към мен. Бихме се радвали много, ако отново имаме възможност лично да Ви поздравим при нас в Гьотингенския семинар по славянска филология. Изразявайки тази надежда, разрешете ми да завърша своето поздравление и още веднъж, драга професор Димитрова, да Ви пожелая всичко най-най-хубаво.

Проф. д.ф.н. Вернер Лефелт (Prof. Dr. Sc. Werner Lehfeldt),
дългогодишен директор на Гьотингенския семинар по славянска филология
към университета „Георг Август“,
вицепрезидент на Гьотингенската академия на науките

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com