Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Антон Попстоилов Ников (Антон поп Стоилов Ников) (1869 – 1928) – български етнограф, фолклорист и езиковед. Директор на Народния етнографски музей, София (1918 –1921). Вж. повече за него: https://bg.wikidark.org/

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com